“ธนาคารกรุงไทย-กรมศุลกากร” พัฒนาต่อยอด “Customs Trader Portal”

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

กรมศุลกากร ร่วมกับธนาคารกรุงไทย พัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง “Customs Trader Portal” ให้ผู้นำเข้า ส่งออก รวมถึงตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ลงทะเบียนผ่าน https://www.customstraderportal.com และยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทันที เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากร ร่วมกับธนาคารกรุงไทย พัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้นำเข้า ส่งออก ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ โดยผู้ใช้ระบบสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.customstraderportal.com และยืนยันตัวตนบน Application เป๋าตัง ซึ่งต่างจากรูปแบบเดิมที่ต้องยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้น

ในส่วนของการลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal ที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2564 จะเป็นการให้บริการเพิ่มเติมในส่วนของการขอต่ออายุตัวแทนออกของบุคคลธรรมดาและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ซึ่งเป็นการพัฒนาและขยายกลุ่มเป้าหมายจากเดิมที่เป็นการให้บริการลงทะเบียนสำหรับผู้นำเข้า ส่งออกที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยเปิดใช้งานไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โดยมีผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนกับกรมศุลกากรสำเร็จแล้ว จำนวน 994 ราย และในอนาคตกรมศุลกากร และธนาคารกรุงไทยจะร่วมกันพัฒนาระบบนี้ให้รองรับการลงทะเบียนสำหรับผู้นำเข้า ส่งออก และตัวแทนออกของนิติบุคคลที่มีกรรมการเป็นบุคคลสัญชาติไทยอีกด้วย เพื่อเป็นการรองรับกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มมากขึ้น

และนอกจากการพัฒนาระบบร่วมกับธนาคารกรุงไทยแล้ว กรมศุลกากรยังได้พัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร (Online Customs Registration) เพื่อรองรับการขอต่ออายุตัวแทนออกของนิติบุคคล ซึ่งจะเปิดใช้งานในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2564 เช่นกัน

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) กล่าวว่า การพัฒนาบริการ “Customs Trader Portal” ถือเป็นการเพิ่มความคล่องตัวให้ผู้นำเข้า ส่งออกสินค้า ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของสามารถลงทะเบียนหรือต่ออายุกับกรมศุลกากรได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมนำระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ที่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็น Thailand Open Digital Platform ที่คนไทยคุ้นเคย มีผู้ใช้งานมากกว่า 33 ล้านคน ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย (Infinitas by Krungthai) ช่วยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานถูกต้องและปลอดภัยมากขึ้น พร้อมเตรียมขยายระบบการลงทะเบียนรองรับกลุ่มผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออก การต่ออายุตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของประเภทนิติบุคคล

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยพร้อมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับบริการของกรมศุลกากรต่อยอดโครงการ Customs Trader Portal อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการนำส่งสินค้าถึงผู้นำเข้าแบบ Door-to-Door One-Stop Service โดยรวมบริการการออกของไว้ในที่เดียว ช่วยให้ตัวแทนออกของจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้นำเข้าสินค้ารอรับสินค้าอยู่ที่บ้านอย่างปลอดภัย พร้อมเชื่อมต่อกับระบบชำระเงินของธนาคาร และการเก็บหลักฐานรูปแบบดิจิทัล ไปจนถึงการติดตามสถานะการนำเข้าและการขนส่งสินค้า นอกจากนี้ ธนาคารยังเป็นตัวกลางในการแชร์ข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน (Customs e-Receipt on Blockchain) ระหว่าง 3 กรมภาษี เพื่อลดการจัดทำเอกสารที่เป็นกระดาษ รวมถึงสร้าง Digital Trade Platform มุ่งสู่การเป็นธนาคารที่ตอบโจทย์ความต้องการและการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจรผ่านระบบดิจิทัล เชื่อมต่อบริการหน่วยงานภาครัฐอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ประชาชนและกลุ่มธุรกิจได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket